Mlayalamsex


നിനിരുനെക്കിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയെ കയറിപ്പിടിചേനെ ബസ്മുവ്ആയിതുടങിയപ്പേൾ ഞാൻ ചേച്ചിയെ ലഗേജുവയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു അങനെ ഞാൻ ചേച്ചിയേട് കുടുതൽ ഇടപഴകാൻതുടങി ഞാൻവിവരങൾതിരക്കാൻതുടങി ചേച്ചിയുടെ പേരുഎന്താ……?

എന്റെപേരു പാർവതി വിട്ടിൽ എന്നെ പാറുഎന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന്പറഞ്ഞു മേന്റെ പേരുഎന്താ?

വെള്ളയില്‍ പൂക്കളുള്ള മിഡിയും ഓറഞ്ച് നിറത്തിലെ ടോപ്പും.

Mlayalamsex-51

Malayalam Sex Stories എല്ലാ കമ്പികുട്ടന്‍.നെറ്റ്ന്‍റെ വായാനക്കാര്‍ക്കും എൻറെ നമസ്കാരം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇത് വരെ ഞാൻ കണ്ടു മുട്ടിയ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു കുംബസാരം ആണ്.

ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട പങ്ക വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പി കഥയല്ല.

എന്റെ ഇത്താത്ത എന്നുവെച്ചാൽ എന്റെ സ്വന്തം രക്തം എന്റെ ഉമ്മന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായ സഹോദരി തന്നെ ഞാൻ ഇത്താ എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. Malayalam Sex Stories എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ആണ് എന്റെ നാട്. Malayalam Sex Stories ഹായ്‌ ഞാൻ ബൻസി റിയൽ നെയിം അല്ല കേട്ടൊ. എന്നാലും ഞാൻ തരക്കേഡില്ലാത്ത ഒരു അയ്റ്റം ആണു കേട്ടൊ.

എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആയതുകൊണ്ട് തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷെമിക്കുക്ക. Malayalam Sex Stories കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലെ തെറ്റുകൾ എല്ലാം എനിക്ക് മനസിലായീ ഞാൻ ആദ്യമായി ആണ് സ്റ്റോറി എഴുതിയത് അതിന്റെ എല്ലാ കുറവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ക്ഷമിക്ക്യണം …….. Malayalam Sex Stories ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഗായത്രി സുരേഷിന് 19 വയസു ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടയാത്ത …

ഞാനേ എനിക്ക് ഒരു intervew ഉണ്ട് അതിനുപേകുവാണെന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരത്തിനിടയില്ലും ചേച്ചിയുടെ ചുണ്ടിലും മുലയിലും ആണ് നേക്കുന്നത് മേൻ എന്നെ ചേച്ചിഎന്ശിളക്ണ്ട കേട്ടാ എന്നെ പാറു എന് വിളിച്ചാൽമതി ഓകെ പാപു …… അപേൾ ചേച്ചി ബാഗിൽ നിന്ന് കുപ്പിപാലു അവനുകെടുതു അങനെ എന്റെ പതധി നടനില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാനുളള ഒരുസ്രമംനടത്തി അങനെ കുട്ടിയെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചിയുടെ മുലയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് തെട്ടു നല്ല പഞ്ഞികെട്ടുപേലെ ഇരുന്നു ആ മുലകൾ ചേച്ചിക്ക് മനസിലായി എന്റെ മുലയിൽ തെടാനുള്ള എന്റെ അടവ്ആണെന്ന് ഞാൻ കുട്ടിയെ കളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയി ചേച്ചിയുടെ തുടയിലും മറ്റുസ്ഥലങളിലും മുട്ടാനും തട്ടാനും തുടങി അതു ചേച്ചിക്ക് മനസിലായി എന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി സാരി കുറച്ചു താഴ്ത്തി മുലയുടെ വിടവു കണാൻപറ്റുന്നതുവരെ താഴ്തിവച്ചു ഇതുകണ്ടഞാൻ എന്തുചെയണം എന്നുഅറിയാതെ ആയിപേയി അതുമാത്രമല്ല എന്റെ കുട്ടൻ എഴുനേൽകാനും തുടങി എന്റെ മുൻവശം പെങിനിൽക്കുന്നതു ചേച്ചികണ്ടു ചേച്ചി അതുകണ്ടു ചിരിച്ചു എനിക്ക് എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞപേൾ ബസിലുളള എല്ലവരും ഒറങി ചേച്ചിയും കുഞ്ഞും ഉറക്കത്തിലായി അപ്ഫേൾ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടനെ കയിൽ എടുത്ത് പിടിച്ചുകെണ്ടെഇരുന്നു ചേച്ചി ഉറങി എന്ന് ഓർത്ത് മുലയിൽ മെല്ലെപിടിച്ച് ഉഴിയാൻതുടങീ പക്ഷെചേച്ചി ഇതെല്ലാകാണുനുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പേൾ ചേച്ചി എന്റെ കുട്ടനെ കൈകെണ്ടു തെട്ടു എനിക്ക് പെടെന്ന് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പകച്ചുപേയി ഞാൻ പാറു ചേച്ചി അടിച്ചുതരട്ടെ…? കുഞ്ഞു കയിൽള്ളതുകെണ്ട ചേച്ചിക് അധികം ഒന്നും അനങാനെന്നും പറ്റില്ല ചേച്ചി പിടിച്ചു തന്നപ്പേൾന്നെ നല്ലപേലെ പാലു ചീറ്റിതെറിച്ചു അവിടെ എല്ലാ വീണു തുടരും…..